ਵੈਬ ਹਾਈਬਰਾਈਡ - ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ

ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ, ਹੋਲੀਲੈਂਡ VIਫ ਵਿਨੇਟਮ ਸਟੂਡਿਜ - ਹੋਲੀਲੈਂਡਵੀਟੈਮਸਟੂਡੀ.comਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ - ਹੌਟ ਨਿ “ਜ਼ "ਵੈੱਬ ਹਿਬਰਿਡ - ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ - ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ".

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ